Programlar

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı

Ders İçerikleri Öğretim Planı Course Contents (English)

Bülent Ecevit Üniversitesi Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü 2004-2005 Eğitim Öğretim döneminde kurulmuştur. Programın eğitimi Bülent Ecevit Üniversitesi, Devrek Meslek Yüksekokulunda sürdürülmektedir. Bu programda turizm sektöründe çalışabilecek kaliteli turizm ara elemanlarının yetiştirilmesi hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda eğitim programları sektörün ihtiyaçlarına ve değişen çevre koşullarına uyumlu olarak hazırlanmakta, güncellenmektedir. Aynı zamanda öğrencilerimizin günümüzün çalışma koşullarına hazırlamak diğer önemli bir amaçtır. Programının müfredatı ve ders içerikleri sektörün ihtiyaçlarına göre sürekli güncellenmektedir.

KAZANILAN DERECE
Program mezunları ön lisans diploması almaktadır.

DERECENİN DÜZEYİ
Ön Lisans

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI
ÖSYM sınavı ile
Meslek liselileri ilgili alanında mezun olan öğrencilerin sınavsız geçiş ile

PROGRAM PROFİLİ
Programın öğrenci kontenjanı 40’tır. Programdaki öğrencilerin çoğunluğunu meslek liselilerin turizm ile ilgili bölümlerinden mezun öğrenciler oluşturmaktadır. Programda teorik ve uygulamalı dersler Devrek Meslek Yüksekokulu’nda yapılmaktadır. Programın eğitimi örgün eğitimdir.

PROGRAMININ İSTİHDAM OLANAKLARI
Program mezunları kamu ve özel sektörde istihdam edilebilmektedir. Program mezunları, özel sektörde; oteller, seyahat acentaları, havayolu firmaları, yiyecek içecek işletmeleri ve çeşitli organizasyon firmalarında çalışabilmektedirler. Mezunlarımız genellikle staj yaptıkları firmada mezun olur olmaz çalışmaya devam edebilmektedir. Kamuda çalışmak için ise kamu personeli seçme sınavı (KPSS) puanı en az 70 puan olmalıdır. Bundan sonra kamunun ihtiyacı olan birimlere yerleştirilebilir. Mezunlarımız öğrenimlerinin ikinci yılında aldıkları Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi dersi ile KOSGEB tarafından da belgelendirilmekte ve kendi işyerlerini açmak istediklerinde kredi desteği de alabilmektedir.

ÜST DERECE PROGLAMLARINA GEÇİŞ
Turizm ve Otel İşletmeciliği Program mezunları dikey geçiş sınavı (DGS) ile Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, İşletme, İşletme Enformatiği, İşletme- Ekonomi, Konaklama İşletmeciliği, Konaklama ve Turizm İşletmeciliği, Otel Yöneticiliği, Turizm İşletmeciliği, Turizm ve Otelcilik Programlarına geçiş yapabilirler. DGS sınavı ile geçiş yapan mezunlar ilk yıl intibak programına dâhil olarak fark derslerini alırlar. İntibak süresi bir yılda tamamlanır. Daha sonra derslerden başarılı olanlar 3. Sınıfa devam ederler.

SINAVLAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Programın ölçme ve değerlendirme sisteminde; her ders için bir ara sınav, bir final ve bir bütünleme sınavı bulunmaktadır. Bazı derslerde sınavlara ek olarak projeler verilmektedir. Teorik ve uygulamalı derslerin sınavları yazılı yapılır. Uygulama sınavından başarılı olan öğrenciler dönem sonunda final sınavına girmeye hak kazanırlar. Uygulama sınavından başarısız olan öğrenciler dönem sonunda final sınavına giremez. Gelecek yıl aynı derse devam etmek zorunda kalır. Vize notunun başarı notuna katkısı %40, final sınavının başarı notuna katkısı ise %60 olup ders geçme notu 50’dir.

MEZUNİYET KOŞULLARI
Programdan mezun olabilmek için, öğrenciler aldıkları bütün derslere devam ederek başarılı olmak zorundadır. Buna ek olarak öğrenciler eğitimleri için gerekli olan 30 iş günü zorunlu stajlarını tamamlamalı ve staj sınavından başarılı olmalıdır. 4. yarıyılda toplam 120 AKTS (ECTS)’lik derslerden ve EDO (Stajlardan ) başarılı olmalıdırlar.

ÇALIŞMA ŞEKLİ
Tam zamanlıBilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin