Programlar

Posta Hizmetleri

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Posta Hizmetleri Programı

Ders İçerikleri Öğretim Planı Course Contents (English)

Posta Hizmetleri Bölümü, Bülent Ecevit Üniversitesine bağlı olarak eğitim-öğretim faaliyetinde bulunan Devrek Meslek Yüksekokulu yerleşkesinde yer almaktadır. Bölüm, 2017-2018 eğitim öğretim yılında ilk öğrencilerini alarak eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Programın amacı; posta ve lojistik hizmetleri kapsamında, koli, mektup ve para gönderimine ilişkin uygulamayı iyi bilen, haberleşme ve lojistik hizmetleri alanında yeterli bilgi birikimi ve uygulama yeteneğine sahip, kaliteli ve eğitimli personel ihtiyacının karşılanması için bu sektörde istihdam edecek nitelikli bireyler yetiştirmektir.

KAZANILAN DERECE

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara Posta hizmetleri ön lisans diploması verilecektir.

DERECENİN DÜZEYİ

Ön Lisans

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI

ÖSYM sınavı ile belirlenmektedir.

PROGRAM PROFİLİ

Program öğrenci kontenjanı gündüz öğrenimi için 60 kişidir. Programda teorik ve uygulamalı dersler Devrek Meslek Yüksek Okulu’nda yapılmaktadır. Programın eğitimi örgün eğitimdir.

PROGRAMININ İSTİHDAM OLANAKLARI

Mezun öğrenciler, Posta Hizmetleri bölümünde kazandığı teorik ve uygulamalı eğitim ve öğretimin gereği olarak KPSS’den aldığı başarı puanına göre ya PTT’de dağıtıcı unvanıyla görev yapabilir ya da PTT haricindeki kargo firmalarında çalışabilir. Bunların yanı sıra, bölüm mezunu bölümden aldığı eğitimi sayesinde kanun ve yönetmelikler çerçevesinde kurye ya da kargo firması kurabilir ve işletebilir.

ÜST DERECE PROGLAMLARINA GEÇİŞ

Bu bölümden mezun olanlar Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile üniversitelerin aşağıda belirtilen dört yıllık (lisans) bölümlerine başvurabilirler;

  • Lojistik Yönetimi
  • Uluslararası Lojistik
  • Ulaştırma ve Lojistik
  • Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık
  • Uluslararası Lojistik Yönetimi
  • Uluslararası Ticaret ve Finans
  • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
  • Uluslararası Ticaret ve Lojistik

SINAVLAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Programın ölçme ve değerlendirme sisteminde; her ders için bir ara sınav, bir final ve bir bütünleme sınavı bulunmaktadır. Bazı derslerde sınavlara ek olarak dersin durumuna göre dönem içinde quiz, proje, saha çalışması v.b. öğretim faaliyetleri yaptırabilir. Öğretim Elemanları ara sınav, final sınavı, quiz, proje v.b. faaliyetlere göre başarıyı değerlendirmekte serbesttir. Vize notunun başarı notuna katkısı % 40’dır. Final sınavının başarı notuna katkısı ise %60’dır. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için vize ve final sınavlarından aldığı notların ortalamasının en az 50 olması gerekir. Derslere devam zorunluluğu % 70 olarak uygulanmaktadır.

MEZUNİYET KOŞULLARI

Öğrenim süresi 4 yarıyıl olup, eğitim dili Türkçedir. Posta Hizmetleri alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir. Öğrencilerin programdan mezun olabilmesi için 30 iş gününü kapsayan staj görevlerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Staj görevlerini bu alanda faaliyet gösteren tüm kamu ve özel kuruluşlarda yapabileceklerdir.

ÇALIŞMA ŞEKLİ

Tam zamanlı

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin