Programlar

Özel Güvenlik ve Koruma

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Özel Güvenlik ve Koruma Programı (Yeni Müfredat 14.06.2022)

Ders İçerikleri Öğretim Planı Course Contents (English)

Özel Güvenlik ve Koruma Programı Bülent Ecevit Üniversitesine bağlı olarak eğitim-öğretim faaliyetinde bulunan Devrek Meslek Yüksekokulu yerleşkesinde yer almaktadır. Bölüm, 2016 2017 eğitim öğretim yılında ilk öğrencilerini alarak eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

KAZANILAN DERECE
Program mezunları ön lisans diploması ve “Özel Güvenlik Görevlisi” unvanını almaktadır.

DERECENİN DÜZEYİ
Ön Lisans

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI
Lise ve dengi okul diplomasına sahip adaylar, YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından yerleştirilir. Devlet hastanesinden sağlık raporu ve adli sicil belgesi istenir.

PROGRAM PROFİLİ
Program öğrenci kontenjanı gündüz öğrenim için 80, ikinci öğrenim için 80’dir. Programda teorik ve uygulamalı dersler Devrek Meslek Yüksek Okulu’nda yapılmaktadır. Programın eğitimi örgün eğitimdir.

PROGRAMININ İSTİHDAM OLANAKLARI
Mezun olacak Özel Güvenlik ve Koruma Programı öğrencileri, kamu kurum ve kuruluşlarının bünyesinde kurulan özel güvenlik birimlerinde, özel güvenlik şirketleri bünyesinde, kişilerin can ve mal güvenliğini korunması için yanlarında ya da meskenlerinde görev yapabileceklerdir.

ÜST DERECE PROGLAMLARINA GEÇİŞ
Bu bölümden mezun olanlar üniversitelerin aşağıda belirtilen dört yıllık (lisans) bölümlerine başvurabilirler;

  • Acil yardım ve Afet Yönetimi bölümü
  • Sosyal Hizmet bölümü

SINAVLAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Programın ölçme ve değerlendirme sisteminde; her ders için bir ara sınav, bir final ve bir bütünleme sınavı bulunmaktadır. Bazı derslerde sınavlara ek olarak projeler verilmektedir. Teorik ve uygulamalı derslerin sınavları yazılı yapılır. Uygulama sınavından başarılı olan öğrenciler dönem sonunda final sınavına girmeye hak kazanırlar. Uygulama sınavından başarısız olan öğrenciler dönem sonunda final sınavına giremez. Gelecek yıl aynı derse devam etmek zorunda kalır. Vize notunun başarı notuna katkısı % 40’dır.Final sınavının başarı notuna katkısı ise %60’dır.

MEZUNİYET KOŞULLARI
Programdan mezun olabilmek için, öğrenciler aldıkları bütün derslere devam ederek başarılı olmak zorundadır. Buna ek olarak öğrenciler eğitimleri için gerekli olan 30 zorunlu iş günü zorunlu stajlarını tamamlamalı ve staj sınavından başarılı olmalıdır. 4.yarıyılda toplam 120 AKTS(ECTS)’lik derslerden ve EDO (Stajlardan ) başarılı olmalıdırlar.

ÇALIŞMA ŞEKLİ
Tam zamanlı

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin