Programlar

Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı

Ders İçerikleri Öğretim Planı Course Contents (English)

Bülent Ecevit Üniversitesi, Devrek Yüksek Okulu bünyesinde 2015-2016 eğitim öğretim döneminde kurulan Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik programı, 1 yıllık İngilizce hazırlık programının başarıyla tamamlanmasının ardından verilen 2 yıllık eğitimden oluşan bir ön lisans programıdır. İngilizce ve Türkçe dilleri arasında pek çok farklı alanda yazılı ve sözlü çeviri yapabilme yeteneğini kazandırmayı ve İngilizce dilinde hem yazılı hem de sözlü iletişim yetkinliği sağlamayı hedeflemektedir. Çağın şartlarına ve gereklerine uygun bir ders programı dâhilinde zorunlu ve seçmeli derslere sahiptir. Öğrencilerin öğrendiklerini iş hayatında uygulama fırsatı bulmaları ve çeviri ile ilgili pratikte deneyim kazanmaları için programda staj bulunmaktadır. Program genç, vizyonu geniş, İngilizce dili konusunda uzman öğretim görevlilerine sahiptir. TYT puanıyla öğrenci alan programımız 2016 – 2017 akademik yılından bu yana Normal Öğretim ve İkinci öğretim programlarında toplam 170 kontenjanda öğrenci kabul etmekte ve yüksek tercih ve doluluk oranlarıyla her yıl öğrenci sayısını artırmaktadır. Bölümümüz 2022 yılı itibariyle yaklaşık 300 mezun vermiş, mezunlarımız çeşitli kariyer olanaklarını değerlendirmenin yanı sıra DGS ile lisans tamamlamak üzere çeşitli programlara da geçiş yapmışlardır.

 

KAZANILAN DERECE


Öğrencilerimiz, mezuniyet sonrası iş hayatında karşılaşacakları her alanda; ekonomi, siyaset, sosyal bilimler, edebi konular, tıp, mühendislik, ticaret, hukuk vb. her türlü çeviriyi, yazılı çeviri, ardıl çeviri, andaş çeviri, film (altyazı ve dublaj) çevirisi, haber çevirisi yapabilmek için gerekli olan tüm kuram, yaklaşım ve yöntemleri öğrenerek ve uygulayarak çeviri becerilerini geliştirmek üzere yetiştirileceklerdir.

DERECENİN DÜZEYİ
Ön Lisans

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI


Ösym sınavı ile: Puan Türü: TYT


Türk Öğrenciler İçin: Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü YKS olarak adlandırılan merkezi sınav sistemi ile yapılmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra bu sınavdan aldıkları puana göre Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.
Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin: Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT I, ACT, GCE vb. gibi sınav sonuçlarına göre ya da Üniversitemizce veya Türkiye’deki üniversitelerince yapılan Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavından ilgili yönergeler çerçevesinde geçerli puan alan adaylar kabul edilmektedir.

PROGRAM PROFİLİ


Devrek Meslek Yüksekokulu, Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Programı özetle 1 yıl İngilizce hazırlık + 2 yıl İngilizce dilinde Ön Lisans Eğitimi ( 30 AKTS lik 4 dönem Zorunlu, Seçmeli ve Mesleki Seçmeli Dersler) + 30 İş günü Zorunlu Staj = 120 AKTS lik bir eğitim sistemine sahiptir. İkinci Öğretim Programı mevcuttur. 90 Gündüz Programı + 80 İkinci Öğretim Programı ve 5 okul birincisi kontenjanı olmak üzere toplam 175 kontenjana sahiptir. Gereken dil sınavı puanlarını taşımak ya da üniversitenin yapacağı muafiyet sınavında başarılı olmak kaydıyla İngilizce hazırlık sınıfından muafiyet mümkündür. Fiziki Alt Yapı ve İmkânlar Öğrencilerimizin görsel ve işitsel dil yeteneklerinin geliştirilebilmesi için görsel ve işitsel donanımlı sınıflarımız bulunmaktadır. Öğrencilerimiz için, kariyer günü, konferans ve seminerler düzenlemektedir.

 

PROGRAMININ İSTİHDAM OLANAKLARI


Çeşitli Kamu ve Özel Sektör Kurum ve Kuruluşları (Dışişleri Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Turizm Bakanlığı vb.), Özel Çevirmenlik, Simultane Tercümanlık, Yeminli Tercümanlık Büroları, Radyo-Televizyon- Gazeteler için Çevirmenlik, Sinema Metinleri Çevirmenliği, Çeşitli Yayınevleri ve Bağlantılı Çevirmenlik, Turizm Rehberliği, Yönetici Asistanlığı, Yabancı ülkelerin Ülkemizde Elçilikleri, Konsoloslukları ve Kültür Merkezleri, Seyahat Acentaları, Oteller, Çokuluslu Kuruluşların Ülkemizdeki Temsilcilikleri

ÜST DERECE PROGLAMLARINA GEÇİŞ
Mütercim Tercümanlık (İngilizce)
İngiliz Dil Bilimi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

SINAVLAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME


Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli EOBS sisteminde ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

MEZUNİYET KOŞULLARI


Programdan mezun olabilmek için, öğrenciler aldıkları bütün derslere devam ederek başarılı olmak zorundadır. Buna ek olarak öğrenciler eğitimleri için gerekli olan 30 zorunlu iş günü zorunlu stajlarını tamamlamalı ve staj sınavından başarılı olmalıdır. 4. Yarıyılda toplam 120 AKTS(ECTS)’lik derslerden ve stajlardan başarılı olmalıdır.

ÇALIŞMA ŞEKLİ
Tam zamanlı

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin