Programlar

İşletme Yönetimi

Küçült Yazı Tipi Büyüt

İşletme Yönetimi Programı

Ders İçerikleri Öğretim Planı Course Contents (English)

2003-2004 eğitim-öğretim yılında faaliyete başlayan İşletme Yönetimi Programı’nın amacı, işletmelerin ihtiyaç duyduğu, bilgi ve beceri ile donatılmış nitelikli insan gücü gereksinimini karşılayacak ara elemanlar yetiştirmektir. Temel değerleri; bilimsellik, çağdaşlık ve yenilikçilik, özgünlük, sürekli eğitim ve gelişme, özgürlük ve yaratıcılık ve katılımcı yönetimdir. Vizyonu; iş dünyasının beklentilerine uygun nitelikte insan gücü yetiştiren ve sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel gelişmelere katkı sağlayan, saygın, güvenilir ve tercih edilen bir bölüm olmaktır. Misyonu; mesleki eğitim alanındaki gelişmelere paralel olarak araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici, yenilikçi, çağdaş, kendine güvenen, etkin iletişim becerilerine, sosyal ve etik değerlere sahip, yaşam boyu eğitim ve gelişmeyi ilke edinmiş bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Katılımcı ve uygulamalı eğitim anlayışı, dinamik öğretim kadrosu ve güncel eğitim programının yanı sıra teknik geziler, seminerler, konferanslar ve sosyal etkinliklerle bu hedefine ulaşmaya çalışmaktadır.

KAZANILAN DERECE

Program mezunları ön lisans diploması almaktadır.

DERECENİN DÜZEYİ

Ön Lisans

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI

Programa kayıt yaptırabilmek için lise diplomasına sahip olmak ve YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenen şartları yerine getirmek  gerekmektedir.

PROGRAM PROFİLİ

Program öğrenci kontenjanı  60’dır. Programdaki öğrencilerin çoğunluğunu meslek liselilerinden mezun olmuşlardır. Programda teorik ve uygulamalı dersler Devrek Meslek Yüksek okulunda yapılmaktadır. Programın eğitimi örgün eğitimdir.

MEZUNLARIN İSTİHDAM PROFİLLERİ

İşletme Yönetimi ön lisans programı mezunları, “İşletme Yönetimi Meslek Elemanı” unvanını alarak özel sektörde veya kamu sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin üretim, pazarlama, finans, muhasebe, halkla ilişkiler, insan kaynakları vb. alanlarında çalışabilirler. Ayrıca, kendi işlerini kurma ve geliştirme yoluna da gidebilirler. Özellikle öğrenciler, Girişimcilik ve küçük işletme yönetimi dersi sayesinde işletme alanındaki becerilerini ve vizyonlarını geliştirebilmektedirler.

ÜST DERECE PROGLAMLARINA GEÇİŞ

Mezunlarımız dikey geçiş sınavını başarmak koşuluyla aşağıdaki dört yıllık fakültelere geçiş yapabilmektedirler.

 • Bankacılık
 • Bankacılık ve Finans
 • Bankacılık ve Finansman
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 • Ekonomi ve Finans
 • Girişimcilik
 • İşletme
 • İşletme Bilgi Yönetimi • İşletme Enformatiği • İşletme-Ekonomi
 • Lojistik Yönetimi
 • Muhasebe ve Finans Yönetimi
 • Muhasebe ve Finansal Yönetim • Sağlık Kurumları İşletmeciliği • Sermaye Piyasası
 • Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme • Sigortacılık • Sigortacılık ve Risk Yönetimi

İktisat, İşletme, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Konaklama İşletmeciliği bölümlerine sınavsız geçiş imkânları da mevcuttur. 

SINAVLAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Programın ölçme ve değerlendirme sisteminde; her ders için bir ara sınav, bir final ve bir bütünleme sınavı bulunmaktadır. Bazı derslerde sınavlara ek olarak projeler verilmektedir. Teorik ve uygulamalı derslerin sınavları yazılı yapılır. Uygulama sınavından başarılı olan  öğrenciler dönem sonunda final sınavına girmeye hak kazanırlar. Uygulama sınavından başarısız olan öğrenciler dönem sonunda final sınavına giremez. Gelecek yıl aynı derse devam etmek zorunda kalır. Vize notunun  başarı notuna katkısı % 40’dır.Final sınavının başarı notuna katkısı ise %60’dır.

MEZUNİYET KOŞULLARI

Programdan mezun olabilmek için, öğrenciler aldıkları bütün derslere devam ederek başarılı  olmak zorundadır. Buna ek olarak öğrenciler eğitimleri için gerekli olan 30 zorunlu iş günü zorunlu stajlarını tamamlamalı ve staj sınavından başarılı olmalıdır. 4.yarı yılda toplam 120 AKTS(ECTS)’lik derslerden ve EDO(Stajlardan )başarılı olmalıdırlar.

ÇALIŞMA ŞEKLİ( TAM ZAMANLI, E- ÖĞRENME)

Tam zamanlı

ÖĞRETİM ELEMANLARI

Öğr. Gör. Şeyda BÜKRÜCÜ KAZKONDU

Öğr. Gör. Güven DENİZ

Öğr. Gör. Seda TAPDIK

Öğr. Gör. Mert ARSLANALP

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin