Programlar

Geleneksel El Sanatları

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Geleneksel El Sanatları Programı

Ders İçerikleri Öğretim Planı Course Contents (English)

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ), Devrek Meslek Yüksekokulu, El Sanatları Bölümü bünyesindeki Geleneksel El Sanatları Programı, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında öğrenci kabulüne başlamıştır. Bölümümüz eğitim öğretim hizmetlerini 5 öğretim görevlisi ile yürütmektedir.

Küreselleşen ve Teknolojinin çok büyük bir hızla ilerlediği günümüz dünyasında, geleneksel ve kültürel değişimin çok büyük hızla gerçekleştiğini görmekteyiz. Bu değişim küreselleşen dünyamızla paralel olarak ülkemizde de geleneksel sanatlarımızı ve kültürel değerlerimizi koruma ve yaşatma konusunda olumsuzluklar içermektedir. Ancak son yıllarda geleneksel sanatlarımızın yaşatılması ve korunması adına büyük gayretler sarf edilmektedir. Üniversitelerin birçoğunda açılmış olan Geleneksel El Sanatları bölümlerinde, Halk Eğitim Merkezlerinde ve özel atölyelerde geleneksel sanatlarımızın yaşatılması ve korunması çalışmalarını memnuniyetle görüyoruz. Bunun sonucu olarak gelişme ve büyüme gösteren bu alanda bilgili, iyi yetişmiş ve yetenekli insan gücüne ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır.

Geleneksel sanatlar alanında geçmişten günümüze aktarılan kaynakların aydınlatılması ve belgelenmesi, var olan birikimin korunması, onarımı ve günlük yaşama geçirilebilmesi konularında gerekli bilgilerle donatılan ve tasarım açısından yeni öneriler sunabilen öğrenciler yetiştirmektir. Bu nedenle, programımızda eğitim alan öğrenciler, uygulamalı eğitimin yanında, kuramsal bilgilerle de donatılmaktadır. Ayrıca Meslek Yüksekokulumuzun bulunduğu bölgenin yöresel sanatlardan olan bastonun tanıtımının yapılmasına katkıda bulunulmuş olunacaktır.

KAZANILAN DERECE

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Geleneksel El Sanatları alanında Önlisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.

DERECENİN DÜZEYİ

Ön Lisans

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI

ÖSYM sınavı ile belirlenmektedir.

PROGRAM PROFİLİ

Program öğrenci kontenjanı 30’dur. Programdaki öğrencilerin çoğunluğunu liselerdeki El Sanatlarına ilişkin bölüm mezunları oluşturur. Programda teorik ve uygulamalı dersler Devrek Meslek yüksekokulunda yapılmaktadır. Programın eğitimi örgün eğitimdir.

PROGRAMININ İSTİHDAM OLANAKLARI

Program mezunlarımızın istihdam edilebileceği çok çeşitli alanlar ve kurumlar mevcuttur. Milli Saraylar, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kültür Bakanlığının ilgili birimleri ile; çeşitli tekstil fabrikaları, halı fabrikaları ve desen atölyelerinde desinatör olarak görev alabilirler. Kendi atölyelerini açabilirler, çeşitli otellerle anlaşarak alanlarıyla ilgili workshop çalışması yapabilirler. Halk Eğitim Kurslarında (Alan ile ilgili konularda) görev alabilirler. Ayrıca AB alanında çalışmalar yürüten tüm resmi ve özel kurumlarda da alanlarıyla ilgili görevler bulunmaktadır.

ÜST DERECE PROGLAMLARINA GEÇİŞ

Program mezunları dikey geçiş sınavı (DGS) ile Güzel Sanatlar Fakültesindeki Geleneksel Türk El Sanatları, Geleneksel Türk Sanatları, Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri, Tezhip bölümlerine geçiş yapabilir. DGS sınavı ile bu bölümlere geçiş yapan mezunlar ilk yıl fark yıllarını içeren intibak yılını okurlar. İntibak yılı bir yılda tamamlanır. Daha sonra derslerden başarılı olanlar 3. Sınıfa devam ederler.

SINAVLAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Programın ölçme ve değerlendirme sisteminde; her ders için bir ara sınav, bir final ve bir bütünleme sınavı bulunmaktadır. Bazı derslerde sınavlara ek olarak ödevler verilmektedir. Teorik derslerin sınavları yazılı, uygulamalı derslerin sınavları hem uygulama hem de yazılı sınav şeklinde yapılabilir. Vize notunun başarı notuna katkısı % 40’dır. Final sınavının başarı notuna katkısı ise %60’dır.

MEZUNİYET KOŞULLARI

Programdan mezun olabilmek için, öğrenciler aldıkları bütün derslere devam ederek başarılı olmak zorundadır. Buna ek olarak öğrenciler eğitimleri için gerekli olan 30 zorunlu iş günü zorunlu stajlarını tamamlamalı ve staj sınavından başarılı olmalıdır. 4.yarı yılda toplam 120 AKTS (ECTS)’lik derslerden ve EDO (Stajlardan ) başarılı olmalıdırlar.

ÇALIŞMA ŞEKLİ

Tam zamanlı

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin