Programlar

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı

Ders İçerikleri Öğretim Planı Course Contents (English)

Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı, Bülent Ecevit Üniversitesine bağlı Devrek Meslek Yüksekokulu yerleşkesinde 2017- 2018 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini alarak eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Program 2020-21 Eğitim Öğretim yılında öğrenci alımına kapatılmıştır.

Çağrı Merkezi; kurumun kendisiyle temas etmesini istediği müşteriler, tedarikçiler, bayilerle başta telefon olmak üzere diğer tüm temas biçimlerini de (web, faks, e- posta) kullanarak etkileşim içinde olmasını sağlayan “İletişim Merkezleri”ne verilen addır.  Bu programın amacı, dış kaynak hizmet veren çağrı merkezi firmalarında ve işletmelerin çağrı merkezi birimlerinde çalışabilecek nitelikli eleman yetiştirmektir. Bu alanda çalışmak isteyen kimselerin özellikle iletişim ve bilgi teknolojileri konularında gerekli bilgi ve beceriye sahip, diksiyonu düzgün, hafızası güçlü, dikkatli ve sabırlı çalışabilen, sorumluluk duygusu güçlü kimseler olması beklenmektedir.

KAZANILAN DERECE

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara Çağrı Merkezi Hizmetleri ön lisans diploması verilecektir.

DERECENİN DÜZEYİ

Ön Lisans

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI

ÖSYM sınavı ile belirlenmektedir.

PROGRAM PROFİLİ

Program öğrenci kontenjanı; birinci öğretim için 80, ikinci öğretim için 80 olmak üzere toplam 160'tır. Programda teorik ve uygulamalı dersler Devrek Meslek Yüksek Okulu’nda yapılmaktadır. Programın eğitimi örgün eğitimdir.

PROGRAMININ İSTİHDAM OLANAKLARI

Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı mezunları; özel sektördeki çağrı merkezi alanında faaliyet gösteren firmalarda, özel banka ve finans kurumlarının çağrı birimlerinde (tele-satış ve tele-pazarlama hizmetleri vb), belediyeler gibi kamu kurum ve kuruluşlarının çağrı merkezi hizmet birimlerinde (örneğin; Alo 178, Alo 185) istihdam edilmektedir. İletişim, banka, perakende, seyahat, turizm, inşaat vb. alanlardaki çağrı merkezlerinde müşteri temsilcisi veya takım lideri olarak işe başlayabilmekte, süpervizör, uzmanlık ve operasyon yöneticisi gibi pozisyonlara ilerleyebilmektedir.   Ayrıca diğer firmaların müşteri ilişkileri, halkla ilişkiler departmanlarında da istihdam olanağı bulunmaktadır.

ÜST DERECE PROGLAMLARINA GEÇİŞ

İki yıllık Çağrı Merkezi Hizmetleri bölüm mezunları Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile yeterli puanı aldıkları takdirde üniversitelerin aşağıda belirtilen çeşitli 4 yıllık bölümlerine başvurabilirler:

 • Halkla İlişkiler
 • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
 • İletişim
 • İletişim Bilimleri
 • İletişim Sanatları
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • İşletme
 • İşletme Bilgi Yönetimi
 • Lojistik Yönetimi
 • Medya ve İletişim
 • Medya ve İletişim Sistemleri
 • Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
 • Yeni Medya
 • Yeni Medya ve Gazetecilik
 • Teknoloji ve Bilgi Yönetimi
 • Yönetim Bilişim Sistemleri

SINAVLAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Programın ölçme ve değerlendirme sisteminde; her ders için bir ara sınav, bir final ve bir bütünleme sınavı bulunmaktadır. Bazı derslerde sınavlara ek olarak dersin durumuna göre dönem içinde quiz, proje, saha çalışması vb. öğretim faaliyetleri yaptırılabilir. Öğretim Elemanları ara sınav, final sınavı, quiz, proje vb. faaliyetlere göre başarıyı değerlendirmekte serbesttir. Vize notunun başarı notuna katkısı % 40’tır. Final sınavının başarı notuna katkısı ise %60’tır. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için vize ve final sınavlarından aldığı notların ortalamasının en az 50 olması gerekir. Derslere devam zorunluluğu % 70 olarak uygulanmaktadır.

MEZUNİYET KOŞULLARI

Öğrenim süresi 4 yarıyıl olup, eğitim dili Türkçedir. Çağrı Merkezi Hizmetleri alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir. Öğrencilerin programdan mezun olabilmesi için 30 iş gününü kapsayan staj görevlerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Staj görevlerini bu alanda faaliyet gösteren tüm kamu ve özel kuruluşlarda yapabileceklerdir.

ÇALIŞMA ŞEKLİ

Tam zamanlı

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin