Programlar

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı

Ders İçerikleri Öğretim Planı Course Contents (English)

Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü Bülent Ecevit Üniversitesine bağlı olarak eğitim-öğretim faaliyetinde bulunan Devrek Meslek Yüksekokulu yerleşkesinde yer almaktadır. Bölüm, 2002-2003 eğitim öğretim yılında ilk öğrencilerini alarak eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. 2009-2010 eğitim öğretim yılına kadar Büro Yönetimi ve Sekreterlik adı altında sürdürülen eğitimin-öğretim faaliyetleri, 2009-2010 yılında Yükseköğretim Kurulu tarafından alınan bir kararla Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı olarak değiştirilmiş ve  2021-22 Eğitim Öğretim Yılına kadar eğitime devam etmiştir. Program, 2021-22 Eğitim Öğretim yılında öğrenci alımına kapatılmıştır.

KAZANILAN DERECE

Program mezunları ön lisans diploması ve “Büro Yöneticisi Asistanlığı Meslek Elemanı” ünvanını almaktadır.

DERECENİN DÜZEYİ

Ön Lisans

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI

ÖSYM sınavı ile

PROGRAM PROFİLİ

Program öğrenci kontenjanı gündüz öğrenim için 60, ikinci öğrenim için 20’dir. Programda teorik ve uygulamalı dersler Devrek Meslek Yüksek Okulu’nda yapılmaktadır. Programın eğitimi örgün eğitimdir.

PROGRAMININ İSTİHDAM OLANAKLARI

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programından mezun olanların istihdam olanakları oldukça yüksektir. Kamu ve özel sektöre ait pek çok kurum ve kuruluşta, üniversitelerde, vakıflarda, derneklerde ayrıca hekimlik, mühendislik, mimarlık, hukuk bürolarında, sigorta acentenlerinde vb. işyerlerinde istihdam edilebilmektedir. Günümüzde işletmelerin modern işletmecilik anlayışı ile yönetilmesi ihtiyacının giderek artması, bu alanda eğitilmiş insan gücüne duyulan gereksinimi artmasına neden olmaktadır.

ÜST DERECE PROGLAMLARINA GEÇİŞ

Bu bölümden mezun olanlar üniversitelerin aşağıda belirtilen dört yıllık (lisans) bölümlerine başvurabilirler;

  • Halkla İlişkiler,
  • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık,
  • Halkla İlişkiler ve Tanıtım,,
  • İşletme Bilgi Yönetimi,
  • Reklamcılık ve Halkla İlişkiler,
  • Sağlık Kurumları İşletmeciliği,
  • Yönetim Bilişim Sistemleri

SINAVLAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Programın ölçme ve değerlendirme sisteminde; her ders için bir ara sınav, bir final ve bir bütünleme sınavı bulunmaktadır. Bazı derslerde sınavlara ek olarak projeler verilmektedir. Teorik ve uygulamalı derslerin sınavları yazılı yapılır. Uygulama sınavından başarılı olan öğrenciler dönem sonunda final sınavına girmeye hak kazanırlar. Uygulama sınavından başarısız olan öğrenciler dönem sonunda final sınavına giremez. Gelecek yıl aynı derse devam etmek zorunda kalır. Vize notunun başarı notuna katkısı % 40’dır.Final sınavının başarı notuna katkısı ise %60’dır.

MEZUNİYET KOŞULLARI

Programdan mezun olabilmek için, öğrenciler aldıkları bütün derslere devam ederek başarılı olmak zorundadır. Buna ek olarak öğrenciler eğitimleri için gerekli olan 30 zorunlu iş günü zorunlu stajlarını tamamlamalı ve staj sınavından başarılı olmalıdır. 4.yarıyılda toplam 120 AKTS(ECTS)’lik derslerden ve EDO(Stajlardan )başarılı olmalıdırlar.

ÇALIŞMA ŞEKLİ

Tam zamanlı

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin