Programlar
68 COOKERY PROGRAM
68 Computer Programming
68 Office Management And Executive Assistance
68 Call Center Services
68 Environmental Protection And Control Program
68 Handicrafts Program
68 Internet and Network Technologies
68 Business Management
68 CHEMICAL TECHNOLOGY
68 Securities And Capital Markets
68 Department of Accounting and Taxation
68 Private Protection And Security Program
68 Postal Services
68 Department of Tourism and Hotel Management
68 Department of Applied English and Translation
68 Department of Local Governments
İşletme Yönetimi

2003-2004 eğitim-öğretim yılında faaliyete başlayan İşletme Yönetimi Programı’nın amacı, işletmelerin ihtiyaç duyduğu, bilgi ve beceri ile donatılmış nitelikli insan gücü gereksinimini karşılayacak ara elemanlar yetiştirmektir. Temel değerleri; bilimsellik, çağdaşlık ve yenilikçilik, özgünlük, sürekli eğitim ve gelişme, özgürlük ve yaratıcılık ve katılımcı yönetimdir. Vizyonu; iş dünyasının beklentilerine uygun nitelikte insan gücü yetiştiren ve sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel gelişmelere katkı sağlayan, saygın, güvenilir ve tercih edilen bir bölüm olmaktır. Misyonu; mesleki eğitim alanındaki gelişmelere paralel olarak araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici, yenilikçi, çağdaş, kendine güvenen, etkin iletişim becerilerine, sosyal ve etik değerlere sahip, yaşam boyu eğitim ve gelişmeyi ilke edinmiş bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Katılımcı ve uygulamalı eğitim anlayışı, dinamik öğretim kadrosu ve güncel eğitim programının yanı sıra teknik geziler, seminerler, konferanslar ve sosyal etkinliklerle bu hedefine ulaşmaya çalışmaktadır.

KAZANILAN DERECE
Program mezunları ön lisans diploması almaktadır.

DERECENİN DÜZEYİ
Ön Lisans

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI
Programa kayıt yaptırabilmek için lise diplomasına sahip olmak ve YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenen şartları yerine getirmek (YGS-6 ya da sınavsız geçiş) gerekmektedir.

PROGRAM PROFİLİ
Program öğrenci kontenjanı 60’dır. Programdaki öğrencilerin çoğunluğunu meslek liselilerinden mezun olmuşlardır. Programda teorik ve uygulamalı dersler Devrek Meslek Yüksek okulunda yapılmaktadır. Programın eğitimi örgün eğitimdir.

PROGRAMININ İSTİHDAM OLANAKLARI
İşletme Yönetimi ön lisans programı mezunları, “İşletme Yönetimi Meslek Elemanı” unvanını alarak özel sektörde veya kamu sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin üretim, pazarlama, finans, muhasebe, halkla ilişkiler, insan kaynakları vb. alanlarında çalışabilirler. Ayrıca, kendi işlerini kurma ve geliştirme yoluna da gidebilirler. Özellikle öğrenciler, Girişimcilik ve küçük işletme yönetimi dersi sayesinde işletme alanındaki becerilerini ve vizyonlarını geliştirebilmektedirler.

ÜST DERECE PROGLAMLARINA GEÇİŞ
Mezunlarımız dikey geçiş sınavını başarmak koşuluyla aşağıdaki dört yıllık fakültelere geçiş yapabilmektedirler.

 • Bankacılık
 • Bankacılık ve Finans
 • Bankacılık ve Finansman
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 • Ekonomi ve Finans
 • Girişimcilik
 • İşletme
 • İşletme Bilgi Yönetimi
 • İşletme Enformatiği
 • İşletme-Ekonomi
 • Lojistik Yönetimi
 • Muhasebe ve Finans Yönetimi
 • Muhasebe ve Finansal Yönetim
 • Sağlık Kurumları İşletmeciliği
 • Sermaye Piyasası
 • Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme
 • Sigortacılık
 • Sigortacılık ve Risk Yönetimi

İktisat, İşletme, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Konaklama İşletmeciliği bölümlerine sınavsız geçiş imkânları da mevcuttur.

SINAVLAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Programın ölçme ve değerlendirme sisteminde; her ders için bir ara sınav, bir final ve bir bütünleme sınavı bulunmaktadır. Bazı derslerde sınavlara ek olarak projeler verilmektedir. Teorik ve uygulamalı derslerin sınavları yazılı yapılır. Uygulama sınavından başarılı olan öğrenciler dönem sonunda final sınavına girmeye hak kazanırlar. Uygulama sınavından başarısız olan öğrenciler dönem sonunda final sınavına giremez. Gelecek yıl aynı derse devam etmek zorunda kalır. Vize notunun başarı notuna katkısı % 40’dır.Final sınavının başarı notuna katkısı ise %60’dır.

MEZUNİYET KOŞULLARI
Programdan mezun olabilmek için, öğrenciler aldıkları bütün derslere devam ederek başarılı olmak zorundadır. Buna ek olarak öğrenciler eğitimleri için gerekli olan 30 zorunlu iş günü zorunlu stajlarını tamamlamalı ve staj sınavından başarılı olmalıdır. 4.yarı yılda toplam 120 AKTS (ECTS)’lik derslerden ve EDO (Stajlardan ) başarılı olmalıdırlar.

ÇALIŞMA ŞEKLİ
Tam zamanlı

AKADEMİK PERSONEL

Öğr.Gör. Şeyda BÜKRÜCÜ KAZKONDU
Öğr.Gör. Güven DENİZ
Öğr.Gör. Seda TAPDIK

Öğrenci Bilgi Paketi ve Ders Kataloğu

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin