Programlar
65 COOKERY PROGRAM
65 Computer Programming
65 Office Management And Executive Assistance
65 Call Center Services
65 Environmental Protection And Control Program
65 Handicrafts Program
65 Internet and Network Technologies
65 Business Management
65 CHEMICAL TECHNOLOGY
65 Securities And Capital Markets
65 Department of Accounting and Taxation
65 Private Protection And Security Program
65 Postal Services
65 Department of Tourism and Hotel Management
65 Department of Applied English and Translation
65 Department of Local Governments
Aşçılık

Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı 2011-2012 Eğitim öğretim yılından itibaren hizmet vermeye başlamıştır. Normal öğretim ve ikinci öğretim olarak eğitim vermeye devam etmektedir. Programın eğitimi Bülent Ecevit Üniversitesi, Devrek Meslek Yüksekokulu’nda sürdürülmektedir. Uygulamalı eğitimler ise aşçılık programı uygulama mutfağında yapılmaktadır. Bu programlarda turizm ve yiyecek içecek başta olmak üzere ilgili sektörlerde de çalışabilecek kaliteli personel ve aşçıların yetiştirilmesi hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda eğitim programları sektörün ihtiyaçlarına ve değişen çevre koşullarına uyumlu olarak hazırlanmakta, güncellenmektedir. Aşçılık programı öğrencileri uygulamalı derslerini tam teşekküllü Mutfak Atölyesinde alabilmektedir. Eğitim dört yarıyılı kapsamaktadır. Aşçılık programında okuyan öğrenciler çeşitli etkinliklerde görevli olarak uygulama imkânı sağlamış olmaktadır. Ayrıca aktif olarak çalışan Gastronomi Kulübü ile çeşitli yarışmalara katılım sağlanarak önemli derecelerle dönülmektedir.

KAZANILAN DERECE
Program mezunları ön lisans diploması almaktadır.

DERECENİN DÜZEYİ
Ön Lisans

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI
ÖSYM sınavı ile
Meslek liselilerin; aşçılık alanında mezun olan öğrencilerin sınavsız geçiş ile

PROGRAM PROFİLİ
Programın öğrenci kontenjanı için normal öğrenimde 35, ikinci öğretimde de 35’dir. Programdaki öğrencilerin çoğunluğunu meslek liselilerin aşçılık, turizm kısımlarından gelen öğrenciler oluşturmaktadır. Kız meslek liselerinin yiyecek içecekle ilgili bölümlerinden de öğrenciler gelmektedir. Programda teorik ve uygulamalı dersler Devrek Meslek Yüksekokulu’nda yapılmaktadır.

PROGRAMININ İSTİHDAM OLANAKLARI
Program mezunları kolaylıkla özel sektörde istihdam edilebilmektedir.. Aşçılık Programı mezunları otellerde, yiyecek içecek işletmelerinde, catering firmalarında ve yemek üretim tesislerinde çalışabilmektedir. Kamuda çalışmak için ise kamu personeli seçme sınavı ( KPSS) puanı en az 70 puan olmalıdır. Bundan sonra kamunun ihtiyacı olan birimlere yerleştirilebilir. Mezunlarımız öğrenimlerinin ikinci yılında aldıkları Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi dersi ile KOSGEB tarafından da belgelendirilmekte ve kendi işyerlerini açmak istediklerinde kredi desteği de alabilmektedir.

ÜST DERECE PROGLAMLARINA GEÇİŞ
Aşçılık programı mezunları DGS sınavı ile Aile ve Tüketici Bilimleri, Beslenme ve Diyetetik, Gastronomi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği, Mutfak Sanatları ve Yönetimi Programlarına geçiş yapabilirler. DGS sınavı ile geçiş yapan mezunlar ilk yıl intibak programına dahil olarak fark derslerini alırlar. İntibak süresi bir yılda tamamlanır. Daha sonra derslerden başarılı olanlar 3. Sınıfa devam ederler.

SINAVLAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Programın ölçme ve değerlendirme sisteminde; her ders için bir ara sınav, bir final ve bir bütünleme sınavı bulunmaktadır. Bazı derslerde sınavlara ek olarak projeler verilmektedir. Teorik ve uygulamalı derslerin sınavları yazılı ve uygulamalı yapılır. Ara sınavdan başarılı olan öğrenciler dönem sonunda final sınavına girmeye hak kazanırlar. Başarısız olan öğrenciler gelecek yıl aynı derse devam etmek zorunda kalır. Vize notunun başarı notuna katkısı % 40, .final sınavının başarı notuna katkısı ise %60 olup ders geçme notu 50’dir.

MEZUNİYET KOŞULLARI
Programdan mezun olabilmek için, öğrenciler aldıkları bütün derslere devam ederek başarılı olmak zorundadır. Buna ek olarak öğrenciler eğitimleri için gerekli olan 30 iş günü zorunlu stajlarını tamamlamalı ve staj sınavından başarılı olmalıdır. 4.yarıyılda toplam 120 AKTS (ECTS)’lik derslerden ve EDO (Stajlardan ) başarılı olmalıdırlar.

ÇALIŞMA ŞEKLİ
Tam zamanlı

AKADEMİK PERSONEL
Öğr. Gör. İhsan KAZKONDU
Öğr. Gör. Sercan KADAM
Öğr. Gör. Gökhan ŞALLI

Öğrenci Bilgi Paketi ve Ders Kataloğu

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin