Programlar
62 COOKERY PROGRAM
62 Computer Programming
62 Office Management And Executive Assistance
62 Environmental Protection And Control Program
62 Handicrafts Program
62 CHEMICAL TECHNOLOGY
62 Securities And Capital Markets
62 Department of Accounting and Taxation
62 Private Protection And Security Program
62 Department of Tourism and Hotel Management
62 Department of Applied English and Translation
62 Department of Local Governments
62 Business Management
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Muhasebe ve Vergi Bölümü 2002-2003 eğitim öğretim döneminde Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programına ilk öğrencilerini alarak eğitime başlamıştır. Bu nedenle yüksekokulumuzun en eski ve program olarak en tecrübeli bölümüdür. Programın eğitimi Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek Yerleşkesi’nde sürdürülmektedir. Bu program ile özellikle bölgede faaliyet gösteren özel ve kamu kuruluşlarının muhasebe alanındaki ara eleman ihtiyacının karşılanması hedeflenmiştir. Programın müfredatı ve ders içerikleri gerek ulusal muhasebe ve vergi düzenlemeleri, gerekse uluslararası mesleki gelişmeler dikkate alınarak sürekli güncellenmektedir.

KAZANILAN DERECE
Program mezunları ön lisans diploması ve muhasebe meslek elemanı unvanı almaktadır.

DERECENİN DÜZEYİ
Ön Lisans

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI
ÖSYM sınavı ile
Meslek liselilerinin ilgili bölümlerinden mezun öğrenciler için sınavsız geçiş ile

PROGRAM PROFİLİ
Program öğrenci kontenjanı 40’dır. Programdaki öğrencilerin çoğunluğunu meslek lisesi mezunları oluşturmaktadır. Programda teorik ve uygulamalı dersler yapılmaktadır. Programın eğitimi örgün eğitimdir.

PROGRAMININ İSTİHDAM OLANAKLARI
Mezunlar özel sektörde muhasebe ya da finans departmanlarında çalışabilecekleri gibi kamuda çalışma imkanına da sahiptirler. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre kurumların açıklamış oldukları puanlara sahip olan bölümümüz mensupları muhasebe meslek elemanı olarak kamu kuruluşlarında çalışabilmektedirler. Bölümümüz mezunlarının önemli çalışma alanları içerisinde Bankacılık sektörü de yer almaktadır. Ayrıca denetim firmaları ve mali müşavirlik firmaları da bölümümüz mezunlarını istihdam etmektedirler.

ÜST DERECE PROGLAMLARINA GEÇİŞ
Program mezunları Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile aşağıdaki programlara geçiş yapmaktadırlar.

 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 • Ekonomi
 • İktisat
 • İşletme
 • İşletme Bilgi Yönetimi
 • İşletme Enformatiği
 • İşletme- Ekonomi
 • Lojistik Yönetimi
 • Maliye
 • Muhasebe
 • Muhasebe Bilgi Sistemleri
 • Muhasebe ve Finans Yönetimi
 • Muhasebe ve Finansal Yönetim
 • Muhasebe ve Denetim
 • Uluslararası Finans
 • Uluslararası Finans ve Bankacılık
 • Uluslararası İşletme
 • Uluslararası İşletmecilik
 • Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
 • Uluslararası Ticaret
 • Uluslararası Ticaret ve Finans
 • Uluslararası Ticaret ve Finansman
 • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik

SINAVLAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Programın ölçme ve değerlendirme sisteminde; her ders için bir ara sınav, bir final ve bir bütünleme sınavı bulunmaktadır. Bazı derslerde sınavlara ek olarak projeler verilmektedir. Vize notunun başarı notuna katkısı % 40’dır.Final sınavının başarı notuna katkısı ise %60’dır. Derslere devam zorunluluğu % 70 olarak uygulanmaktadır.

MEZUNİYET KOŞULLARI
Programdan mezun olabilmek için, öğrenciler aldıkları bütün derslere devam ederek başarılı olmak zorundadır. Buna ek olarak öğrenciler eğitimleri için gerekli olan 30 zorunlu iş günü zorunlu stajlarını tamamlamalı ve staj sınavından başarılı olmalıdır. 4.yarıyılda toplam 120 AKTS(ECTS)’lik derslerden ve EDO(Stajlardan )başarılı olmalıdırlar.

ÇALIŞMA ŞEKLİ
Tam zamanlı

AKADEMİK PERSONEL
Öğr.Gör. Yakup SÖYLEMEZ
Öğr.Gör. Havva KILIÇ

Öğrenci Bilgi Paketi ve Ders Kataloğu

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin