Programlar
61 COOKERY PROGRAM
61 Computer Programming
61 Office Management And Executive Assistance
61 Call Center Services
61 Environmental Protection And Control Program
61 Handicrafts Program
61 Internet and Network Technologies
61 Business Management
61 CHEMICAL TECHNOLOGY
61 Securities And Capital Markets
61 Department of Accounting and Taxation
61 Private Protection And Security Program
61 Postal Services
61 Department of Tourism and Hotel Management
61 Department of Applied English and Translation
61 Department of Local Governments
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Programı

Ders İçerikleri Öğretim Planı Course Contents (English)

Türkiye’de son yıllarda, menkul kıymetler ve borsa alanında önemli gelişmeler olmuştur. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası da giderek daha da derinlik ve menkul kıymet türleri itibariyle çeşitlilik kazanmıştır. Buna bağlı olarak piyasada faaliyet gösteren resmi ve özel kuruluşların nitelikli eleman ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Sektördeki nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamak için Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Programı 2012-2013 eğitim öğretim yılında ilk öğrencilerini alarak eğitim hayatına başlamıştır.

KAZANILAN DERECE

Programı başarı ile tamamlayan mezunlar "Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası alanında “Ön lisan Diploması" derecesi alırlar.

DERECENİN DÜZEYİ

Ön Lisans

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI

YGS sınav sonuçlarına göre programa yerleştirme ÖSYM tarafından gerçekleştirilmektedir.

PROGRAM PROFİLİ

Program öğrenci kontenjanı 25’dir. Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, ÖSYM tarafından yapılan sınavları başarmış olmak zorundadır. Programda dersler Devrek Meslek Yüksekokulu’nda yapılmaktadır. Programın eğitimi örgün eğitimdir.

PROGRAMININ İSTİHDAM OLANAKLARI

Programdan mezun olanlar, Bankalar, Sigorta Şirketleri, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Sermaye Piyasası Kurulu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, aracı kurumlar ve araştırma şirketlerinde çalışabilirler. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, sermaye piyasası alanında çalışanların mesleki yeterlilikleri, bilgi ve becerilerini tespit etmek amacıyla bu sektörde çalışmak isteyenler için uzmanlık sınavı zorunluluğu getirilmiştir. Sınavda başarılı olan bölüm mezunları “Müşteri Temsilcisi” , “Finans Uzman Yardımcısı” olabilmektedirler.

ÜST DERECE PROGLAMLARINA GEÇİŞ

Programdan mezun olan öğrencilerimiz, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ilgili fakültelerin; Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Ekonometri, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, İktisat, İşletme, İşletme Enformatiği, İşletme – Ekonomi, Lojistik Yönetimi, Sermaye Piyasası, Uluslararası Finans, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik lisans programlarına geçiş yaparak lisans derecesi ile öğrenimlerini tamamlayabilmektedirler.

Ayrıca Açık Öğretim Fakültesi İşletme ve İktisat bölümlerinin 3. sınıfına sınavsız olarak doğrudan kayıt yaptırarak bu bölümlerden 3. sınıftan itibaren öğrenim görebilmekte ve lisans derecesi ile mezun olabilmektedirler.

SINAVLAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Programın ölçme ve değerlendirme sisteminde; her ders için bir ara sınav, bir final ve bir bütünleme sınavı bulunmaktadır. Bazı derslerde sınavlara ek olarak projeler verilmektedir. Vize notunun başarı notuna katkısı % 40’dır.Final sınavının başarı notuna katkısı ise %60’dır.

MEZUNİYET KOŞULLARI

Programdan mezun olabilmek için, öğrenciler aldıkları bütün derslere devam ederek başarılı olmak zorundadır. Buna ek olarak öğrenciler eğitimleri için gerekli olan 30 zorunlu iş günü zorunlu stajlarını tamamlamalı ve staj sınavından başarılı olmalıdır. 4.yarıyılda toplam 120 AKTS (ECTS)’lik derslerden ve EDO (Stajlardan ) başarılı olmalıdırlar.

ÇALIŞMA ŞEKLİ

Tam zamanlı

AKADEMİK PERSONEL

Okt. Bahar GÜNAYDIN

Uzm. Emine KARADAŞ KÖRİSMAİLOĞLU

Uzm. İrfan DUMAN

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin