Akademik Personel
Bilgisayar Teknolojileri
{'eposta': 'ismail.tasci.tr@gmail.com', 'unvan': 'Öğr.Gör. ', 'baglibirimler': '', 'fotograf': None, 'isim': 'İsmail TAŞCI', 'yukseklisans': '', 'mail': 'ismail.tasci', 'lisans': '', 'gorev': 'Bölüm Başkan Vekili', 'anabilimdali': '', 'telefon': '3725563573 151', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/ismail.tasci.html', 'calismaalanlari': '', 'doktora': ''}
Öğr.Gör. İsmail TAŞCI
Bölüm Başkan Vekili
e - Posta:ismail.tasci.trgmail.com
Telefon:3725563573 151
{'eposta': 'nevzat.olgun@gmail.com', 'unvan': 'Öğr.Gör. ', 'baglibirimler': '', 'fotograf': None, 'isim': 'Nevzat OLGUN', 'yukseklisans': '', 'mail': 'nevzat.olgun', 'lisans': '', 'gorev': '', 'anabilimdali': '', 'telefon': None, 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/nevzat.olgun.html', 'calismaalanlari': 'Sinyal işleme, Beyin Bilgisayar Arayüzü', 'doktora': ''}
Öğr.Gör. Nevzat OLGUN
Çalışma Alanları:Sinyal işleme, Beyin Bilgisayar Arayüzü
e - Posta:nevzat.olgungmail.com
{'eposta': 'tacuner@gmail.com', 'unvan': 'Öğr.Gör. ', 'baglibirimler': '', 'fotograf': None, 'isim': 'Tamer Şevki ACUNER', 'yukseklisans': '', 'mail': 'tamer.acuner', 'lisans': '', 'gorev': '', 'anabilimdali': '', 'telefon': None, 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/tamer.acuner.html', 'calismaalanlari': '', 'doktora': ''}
Öğr.Gör. Tamer Şevki ACUNER
e - Posta:tacunergmail.com
{'eposta': 'emreozgul@beun.edu.tr', 'unvan': 'Öğr.Gör. ', 'baglibirimler': '', 'fotograf': None, 'isim': 'Emre ÖZGÜL', 'yukseklisans': 'Anadolu Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi A.B.D. (2016)', 'mail': 'emreozgul', 'lisans': 'Anadolu Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (2012)', 'gorev': '', 'anabilimdali': 'İnternet ve Ağ Teknolojileri', 'telefon': '3725563573 133', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/emreozgul.html', 'calismaalanlari': '', 'doktora': ''}
Öğr.Gör. Emre ÖZGÜL
Ana Bilim Dalı:İnternet ve Ağ Teknolojileri
Lisans:Anadolu Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (2012)
Yüksek Lisans:Anadolu Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi A.B.D. (2016)
e - Posta:emreozgulbeun.edu.tr
Telefon:3725563573 133
{'eposta': 'karakayaykut@gmail.com', 'unvan': 'Öğr.Gör. ', 'baglibirimler': '', 'fotograf': None, 'isim': 'Aykut KARAKAYA', 'yukseklisans': '', 'mail': 'aykut.karakaya', 'lisans': '', 'gorev': '', 'anabilimdali': '', 'telefon': '3725563573 ', 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/aykut.karakaya.html', 'calismaalanlari': '', 'doktora': ''}
Öğr.Gör. Aykut KARAKAYA
e - Posta:karakayaykutgmail.com
Telefon:3725563573
{'eposta': 'eda.yuruk1@gmail.com', 'unvan': 'Öğr.Gör. ', 'baglibirimler': '', 'fotograf': None, 'isim': 'Eda YÜRÜK', 'yukseklisans': '', 'mail': 'eda.yuruk', 'lisans': '', 'gorev': '', 'anabilimdali': '', 'telefon': None, 'ozgecmis': '/personel-ozgecmis/eda.yuruk.html', 'calismaalanlari': '', 'doktora': ''}
Öğr.Gör. Eda YÜRÜK
e - Posta:eda.yuruk1gmail.com
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin